مریم رخشانی مقدم مریم رخشانی مقدم منتشر شده در یکشنبه 1401/4/12 ساعت 15:02

افات سیر

افات سیر و پیاز و مبارزه با ان

آفت های رایج سیر

رشد سیر خوب آسان است. اما با نقض قوانین فناوری کشاورزی، اغلب مورد حمله انواع آفات قرار می گیرد. علیرغم اینکه تعداد آنها زیاد است ، اما می توان با آنها مبارزه کرد، اما لازم است به موقع توجه کنید و مشخص کنید چه کسی دقیقاً باید نابود شود.
آفات سیر نه تنها به خودی خود خطرناک است. علاوه بر آسیب رساندن و از بین بردن برگها و سرها ، بسیاری از حشرات حامل بیماری هستند. مبارزه با بیماری ها تا حدودی دشوارتر از آفات است ، بنابراین نمی توانید اجازه دهید که شیوع آنها در بسترهای سیر امکان پذیر باشد.

 

  • سفیدک دروغی 

نقاط رنگ‌پریده یا لکه‌های کشیده روی برگ‌ها، رشد کپک خاکستری-بنفش روی سطح رگ‌ها، برگ‌های زرد و زرد کمرنگ و افتادگی نوک برگ‌ها از علائم این بیماری است. هوای خنک‌ و رطوبت برگ‌ها شرایط مناسب جهت بروز بیماری سفیدک دروغی است. خودداری از کاشت سیرچه‌های آلوده، برعایت تناوب زراعی به مدت ۳ تا ۴ سال با گیاهان غیر از خانوادۀ آلیوم، کشت در خاک زهکشی‌شده، نابودکردن زباله‌های زراعی آلوده، به‌کاربردن قارچ‌کش‌های برگی مناسب، کشت با تراکم مناسب و جلوگیری از کشت متراکم ازجمله روش‌های مدیریت این بیماری است.

 

  • لکۀ بنفش 

علائم بیماری شامل ضایعات آبکی کوچک با مراکز سفید بر روی برگ‌ها یا ساقه است که در صورت توسعه به ضایعات غشادار قهوه‌ای بنفش تبدیل‌می‌شود. این نقاط حاشیه‌های قرمز یا بنفش دارند و با منطقۀ زردرنگ احاطه‌می‌شوند سپس به‌هم ‌پیوسته ‌شده، تشکیل حلقه‌ می‌دهند. بافت‌های بین ضایعات و نوک برگ می‌میرند. در صورت آلودگی شدید ممکن است شاخه و برگ‌های آلودۀ گیاه نیز ازبین‌بروند. شاخه و برگ‌های مرطوب از شرایط بروز این بیماری است. قارچ‌ها در طول شب و در دوره‌هایی از رطوبت زیاد اسپورزایی می‌کنند.

کنترل‌ زراعی شامل رعایت تناوب‌های طولانی با گیاهان غیر میزبان، کاهش رطوبت برگ با کاشت در خاک خوب زهکشی‌شده و آبیاری به‌موقع که به گیاهان اجازه‌می‌دهد در طول روز به‌اندازۀ کافی خشک ‌شوند از راهکارهای مدیریت این بیماری است. برخی از قارچ‌کش‌ها نیز در کنترل این بیماری مؤثرند اما برای کنترل بهینه و جلوگیری از ایجاد مقاومت باید به‌طور متناوب از آن‌ها استفاده‌کرد.

  • زنگ  

علائم این بیماری شامل رگه‌های کوچک سفید روی برگ‌ها و ساقه‌هاست که به تاول‌های نارنجی مدور یا دراز تبدیل‌می‌شوند. آلودگی شدید می‌تواند باعث زردشدن برگ‌ها و درنهایت مرگ آن‌ها شود. این بیماری رطوبت بالا و بارندگی کم را ترجیح‌می‌دهد. اسپورها می‌توانند توسط باد به مسافت‌های طولانی منتقل‌شوند.

ارقام مقاوم به این بیماری هنوز شناخته‌نشده‌اند. راه‌های کنترل این بیماری شامل استفاده از بذر و گیاهان عاری از بیماری، زهکشی‌‌کردن خاک ، مدیریت علف‌های هرز اطراف محصول، استفاده از روش‌های آبیاری مناسب مانند آبیاری قطره‌ای و کاربرد قارچ‌کش محافظ مناسب است.

  • ویروس موزاییک سیر

الگوهای موزاییک و لکه‌ها یا رگه‌های کلروتیکی روی برگ‌ها، کاهش رشد گیاه و کاهش اندازۀ پیازها از علائم این بیماری است. ویروس عامل بیماری توسط شته‌ها منتقل‌می‌شود. ویروس می‌تواند نهفته باشد و علائمی ایجادنکند. ویروس موزاییک در سیر غالباً در کنار ویروس‌های دیگر مانند ویروس کوتولۀ زرد پیاز یافت‌ می‌شود.

کاشت سیرچه‌های بدون ویروس که از بافت نوک مریستم در شرایط عاری از ویروس تولیدمی‌شوند و کنترل حشراتی مانند تریپس و شته می‌توانند از بروز این بیماری جلوگیری‌کنند.

  • کنه‌های سیر

کنه آفتی به رنگ سفیدخامه‌ای به طول کم‌تر از ۱ میلی‌متر است که شبیه مروارید پادار است.
کاهش رشد و ایستادگی گیاه و پیازهای پوسیده در زمین یا انبار از علائم وجود این آفت است. کنه‌ها به گیاهان آسیب می‌رسانند و حملۀ ثانویۀ سایر عوامل بیماری‌زا از طریق زخم امکان‌پذیر می‌شود که می‌تواند باعث ایجاد پوسیدگی در پیازها شود.
خودداری از کشت پی‌درپی سیر در یک محل و تیمار سیرچه‌ها با آب گرم قبل از کاشت می‌تواند به کنترل آفات کمک‌‌کند. بقایای محصول نیز می‌تواند پناهگاه جمعیت کنه‌ها شود. بنابراین، خارج‌کردن بقایای محصولات زراعی از مزرعه و یا فراهم‌کردن شرایط تجزیۀ آن‌ها در کاهش جمعیت کنه بسیار مؤثر است.

  • مینوز

مسیرهای باریک، سفید و مارپیچ بر روی برگ‌ها از علائم وجود مینوز است. خسارت سنگین این آفت می‌تواند منجر به ایجاد لکه‌های سفید روی برگ‌های اولیۀ گیاه شود. آلودگی زودهنگام باعث کاهش عملکرد گیاهان می‌شود. حشرۀ بالغ یک مگس سیاه و یا زرد کوچک است که تخم‌های خود را روی برگ می‌گذارد. لاروها از پارانشیم داخلی برگ تغذیه می‌کنند. لاروهای بالغ از روی برگ به داخل خاک می‌افتند (برای شفیرگی). کل چرخۀ عمر آفت حداقل ۲ هفته (در هوای گرم) طول می‌کشد. این حشرات ممکن است در سال ۷ تا ۱۰ نسل داشته‌باشند
بررسی نشاها قبل از کاشت و حذف گیاهان آلوده از مزرعه در مدیریت این آفت بسیار مؤثر است. استفاده از حشره‌کش‌ها نیز به کاهش این آلودگی کمک‌‌می‌کند اما باید درصورتی‌که خسارت مینوز زیاد است از آن‌ها استفاده‌کرد زیرا سم‌پاشی‌های غیرضروری باعث کاهش جمعیت دشمنان طبیعی می‌شود.

  • مگس پیاز 

در اثر خسارت این آفت گیاهچه‌ها کوتاه و پژمرده شده، گیاهان معمولاً در خط خاک می‌شکنند (در صورت تلاش برای بیرون‌آوردن از خاک). اگر آلودگی هنگام تشکیل پیاز رخ‌دهد، پیازها پس از برداشت تغییر شکل یافته و مستعد ابتلا به بیماری‌های پس از برداشت و انبار می‌شوند. حشرۀ بالغ مگس خاکستری است که تخم‌های سفید و دراز خود را در اطراف پایۀ گیاه می‌گذارد. لاروهایی که از تخم‌ها بیرون می‌آیند، ریز و سفیدند و در گیاه متولد می‌شوند. لاروهای بالغ با قلاب‌های تغذیه‌ای حدود ۱ سانتی‌متر (۰.۴ اینچ) طول دارند. حشرات ماده می‌توانند در طول عمر ۲ تا ۴ هفته‌ای خود چند صد تخم بگذارند. این حشرات به‌صورت شفیره در خاک زمستان‌گذرانی می‌کنند.
مدیریت مگس پیاز به‌شدت وابسته به رعایت اصول بهداشتی است. تمام پیازهای سیر باید در پایان فصل جمع‌آوری شوند زیرا مگس‌ها بدون منبع غذایی می‌میرند. تولیدکنندگان تجاری پیاز اغلب باید به کاربرد حشره‌کش‌های گرانولۀ مناسب اعتمادکنند. در برخی موارد اسپری حشره‌کش‌ها نیز لازم است. کشاورزان باید سعی‌کنند پیازهای وحشی و گیاهان جوان موسیر را ازبین‌ببرند زیرا این گیاهان می‌توانند به‌عنوان منبع آلودگی عمل‌کنند. کاشت گیاهان پوششی شناور می‌تواند به محافظت از گیاهان و جلوگیری از تخم‌گذاری حشرات ماده در اطراف سیر کمک‌کند

برای اطلاعات بیشتر با شماره۰۹۱۹۸۶۰۴۰۴۶رخشانی تماس حاصل فرمائید.


تازه های وبسایت

ریشه درختان میوه فاطمه رسولی

ریشه درختان میوه

وسعت رشد عرضی ریشه ها معمولا در حدود سایه انداز درخت بوده اما عوامل دیگر همچون میزان رطوبت توع بافت خاک مواد غذایی خاک و نوع پایه می تواند در گستردش عرضی و عمقی ریشه تاثیر داشته باشد.
ارتباط بین مراکز علمی و صنعت کشاورزی حامد محمدولی

ارتباط بین مراکز علمی و صنعت کشاورزی

این نکته که دانشگاه ها، آموزشکده ها و مراکز آموزش عالی و موسسات علمی به عنوان هسته های تولید علم محسوب می شوند بر کسی پوشیده نیست و محل انتشار و تولید انواع نوآوری ها، فناوری ها و یافته های نوین محسوب می شوند. در بخش کشاورزی نیز آنچه بیش از پیش قادر خواهد بود تا زمینه افزایش تولید در مزارع و واحد های تولید در زیر بخش های مرتبط با بخش کشاورزی فراهم سازد، همان نوآوری هایی است که از دانشگاه ها و مراکز علمی باید به مزارع کشاورزی راه یابد در غیر اینصورت کشاورزی کشور ما همان راه 100 سال پیش را طی می کند و دانشگاه ها هم فقط به حجم بالای خروجی خود با فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف خواهند بالید بدون آنکه نتایج علوم و دانش تولیدی در این مراکز راهی به مزارع بیابد و پاسخگوی نیازهای فزاینده غذایی در سطح جامعه گردد.

شبکه جامع آموزش برای کشاورزان حامد محمدولی

شبکه جامع آموزش برای کشاورزان

در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات، با پیشرفت علم امروزه یکی از روش های اساسی آموزشی در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی از طریق فضای مجازی، سایت ها و رسانه های ارتباط جمعی است که برای همگانی شدن این موضوع باید در مرحله اول یک شبکه آموزشی هم در قالب سیستم جامع آموزش مجازی و هم در قالب شبکه تلویزیونی (رسانه های تصویری) درحوزه کشاورزی و زیربخش های مرتبط، اجرا شود تا هر فرد و با هر سلیقه و دانشی از این برنامه ها در حد وسیع بهره گیرند.

دلایل کمبود عناصر غذایی در گیاهان فاطمه رسولی

دلایل کمبود عناصر غذایی در گیاهان

کمبود واقعی: کمبود عناصر غذایی در خاک و یا وجود ترکیب شیمیایی غیر قابل جذب آن برای گیاه. کمبود دروغین: کمبود عناصر غذایی به علت ایجاد شرایط خاص در محیط کشت. در این حالت ریشه ها قادر به جذب عناصر موجود در خاک نمی باشند مانند موارد زیر :
ریسک بالای فعالیت ها در کشاورزی حامد محمدولی

ریسک بالای فعالیت ها در کشاورزی

فعالیت در بخش کشاورزی به دلیل آنکه کشاورز و فعالیت هایش در تماس مستقیم با حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، کم آبی، سرماف سیل و ... قراردارد و ریسک فعالیت ها در این بخش نسبت به دیگر بخش ها بسیار بالا است و به همین علت سرمایه گذاری های کلان بسیار محدود است و کسانی که در این بخش هستند همواره در امید قرار دارند که برای تداوم فعالیت ها در این بخش باید به فکر راهکارهای اساسی بود که مهم ترین آن، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران است.

اسید آمینه  و اهمیت آن در تغذیه گیاهی فاطمه رسولی

اسید آمینه و اهمیت آن در تغذیه گیاهی

اسيد آمينه چيست و چرا بايد در تغذيهء گياه از اسيدهاى آمينه استفاده كنيم؟
دلیل عدم کارایی سم ها فاطمه رسولی

دلیل عدم کارایی سم ها

️بسیار پیش می آید که دو یا چند کشاورز از یک سم که تولید یک شرکت است استفاده می کنند، اما تعدادی نتیجه می گیرند و تعدادی نتیجه نمی گیرند. در بسیاری از موارد دیده شده است که کشاورز کل مشکل را از سم می داند و بدون بررسی کافی بلافاصله سم را تعویض نموده و احتمالاً باز هم نتیجه نمی گیرند. مهم ترین مشکلاتی که باعث می شوند سم اثر نکند یا کم اثر شود.
جایگاه کشت پیاز و اهمیت آن در ایران نگار ناظری

جایگاه کشت پیاز و اهمیت آن در ایران

میزان تولید در سال زراعی 83-82 حدود 63/10 میلیون تن برآورد شده که بیشترین تولید مربوط به استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان است
مبارزه با علف های هرز باغ پرتقال نگار ناظری

مبارزه با علف های هرز باغ پرتقال

در شمال کشور به علت وجود رطوبت زیادتر ناشی از بارندگی، نسبت به جنوب کشور، هم تنوع علف­ های هرز بیشتر است و هم رشد آن ها سریع تر است. به همین دلیل باغ های پرتقال شمال را سالیانه 3 تا 4 بار علف تراشی می­ کنند. علف چینی با وسیله ­ای به نام 'درگر'، علف چین ماشینی و یا روتیواتور انجام می­ شود. نوبت اول علف­ تراشی اردیبهشت و نوبت دوم تیر ماه است که برای خالی کردن فضای باغ به منظور سمپاشی و برای آسان کار کردن است.
نحوه ی سازگاری کلزای پاییزه نسبت به سرما نگار ناظری

نحوه ی سازگاری کلزای پاییزه نسبت به سرما

کلزای پاییزه چنان چه در مرحله رشدی مناسب باشد و فرایند مقاوم شدن در آن اتفاق افتاده باشد، می تواند سرمای کوتاه مدت 15 تا 20 درجه سانتی گراد زیر صفر را تحمل کند.

همکاری با سیرنگ

سیرنگ در استان های مختلف، نمایندگی اعطا می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را با دقت تکمیل کنید و منتظر تماس سیرنگ بمانید.