مریم رخشانی مقدم مریم رخشانی مقدم منتشر شده در سه شنبه 1401/5/11 ساعت 14:21

انواع افات ۲

توضیح افات

تقسیم بندی آفت کش ها

سموم آفت کش را به روشهای مختلف تقسیم بندی می کنند.مهمترین این روش ها عبارتند از:

الف-تقسیم بندی سموم بر اساس نوع آفت مورد مبارزه:

براین اساس آفت کش ها به انواع حشره کش ها،کنه کش ها،علف کش ها،قارچ کش ها،حلزون کش ها،نماتد کشها،جونده کش ها،باکتری کشها و دور کننده ها تقسیم بندی میشوند وبرخی از سموم ممکن است روی یک یا چند گروه از آفات موثر باشند.

ب- تقسیم بندی بر اساس نحوه ورود به بدن ونحوه جذب:

بر این اسای حشره کشها به سه گروه شامل حشره کش های تماسی،حشره کش های گوارشی و حشره کش های تدخینی تقسیم میشوند.بسیاری ازسموم بیش از یک خاصیت تاثیر دارند.

ج- تقسیم بندی بر اساس ماهیت شیمیایی وترکیب ماده موثر سم:

در این تقسیم بندی که جنبه علمی و ماهیتی دارد سموم به گروههای مختلفی به شرح زیر تقسیم میشوند:

*حشره کش های آلی مصنوعی که خود شامل حشره کش های آلی کلره،فسفره،کارباماتی و سولفوره است.

* حشره کش های آلی گیاهی که از گیاهان مختلفی استخراج میشوند و انواع مشابه و مصنوعی آنها نیز ساخته و مصرف میشود.

*حشره کش های معدنی که ترکیبات معدنی و غیرآلی را شامل میشود.

* حشره کشهای گازی یا تدخینی که به صورت گاز واز طریق استنشاقی تاثیر میکنند.

* دور کنندهای شامل ترکیبات مختلفی هستند که خاصیت حشره کشی آنها ضعیف است ولی باعث دور کردن حشرات از محلهای آغشته میشوند.

قبل از توضیح راجع به حشره کشهای مختلف بر اساس تقسیم بندی فوق به شرح فرمولاسیونها،مواد همراه و اصطلاحات مرسوم راجع به آفت کشها می پردازیم.

فرمولاسیون حشره کش ها

فرمولاسیون حشره کش ها حالت فیزیکی و فرم تجاری ساخت و مصرف حشره کشهاست.حشره کشها با فرمولاسیونهای مختلفی تهیه و عرضه و مصرف میشوند که شامل حالات زیر است:

الف- حشره کش تکنیک (Technical grade) :خالص ترین شکل تجاری حشره کشهاست که معمولا قبل از مصرف رقیق میشود.گاهی این فرم بدون رقیق شدن مصرف میشود،مثلا به صورت ( U.L.V (ultra Low Volum یا سمپاشی باحجم بسیار کم.این فرمولاسیون را با علامت اختصاری Tech نشان میدهند.

ب- گرد (Dust) :گرد حشره کشها معمولا عبارتست از مقادیری از حشره کش تکنیک به صورت پودر کاملا نرم که با رقیق کننده های مناسبی از پودر های بی اثر مثل پودر تالک مخلوط شده اند و به همان شکل پاشیده می شوند.معمولا غلظت ماده موثر پودرها نسبت به فرمولاسیونهای دیگر کمتر است.این فرمولاسیون را با علامت D نشان میدهند.

ج- پودرهای قابل تعلیق در آب (Wetable powder or dispersable powder) :این پودر ها عبارتند از حشره کش تکنیک+یک ماده بی اثر+یک عامل خیس کننده که هنگام مصرف با آب مخلوط و و تحت تاثیر ماده خیس کننده حشره کش وماده بی اثر به صورت ذرات ریز در آب معلق و به صورت سوسپانسیون در می آیند.این فرمولاسیون در بهداشت کاربرد بیشتری نسبت به سایر فرمولاسیونها دارد و دلیل ارجحیت آن این است که اولا ماده رقیق کننده آن یعنی آب،ارزان و همه جا در دسترس است،ثانیا قابل اشتعال نیست و خاصیت سمی ندارد.ثالثا وقتی سوسپانسیون حشره کش روی سطوح متخلخل از قبیل سیمان،گچ،چوب،گل و کاهگل پاشیده میشود،آب آن به داخل سطوح نفوذ کرده و  به صورت ذرات ریز روی سطح باقی میمانند.این فرمولاسیون را با علامت اختصاری W.P نشان میدهند.

د- امولوسیون های غلیظ (Emulsifiable Concentrate) :امولوسیون غلیظ از طریق حل کردن حشره کش تکنیک در یک حلال و افزودن یکماده امولوسیون کننده ساخته میشود.این امولوسیون غلیظ در هنگام کاربرد با آب رقیق شده و تحت تاثیر ماده امولوسیون کننده ذرات ریز سم و حلال روغنی که در حالت عادی با آب قابل اختلاط نیستند،در آب پخش شده و یک مایع شیری رنگ ایجاد میشود.گاهی در سمپاشی ابقایی برای سطوح غیر جاذب از امولوسیونها استفاده میشود.این فرمولاسیون را با علامت اختصاری E.Cنشان میدهند.

ه- محلولها (Solution) :محلول حشره کش عبارتست از حشره کش تکنیک به همراه حلال.حلالهایی که در فرمولاسیون حشره کشها بیشتر کاربرد دارند شامل گزیلن،نفت سفید،پارافین،گازویل و نفت کوره هستند.محلولها در صورت پایین بودن غلظت ماده موثر مستقیما مصرف میشوند ولی محلولهای غلیظ یا به صورت U.L.V و بدون رقیق کردن و یا در غیر این صورت با حلالهای مناسب قبل از مصرف رقیق میشوند.امتیاز محلولها نسبت به امولوسیونها و سوسپانسیون ها این است که پس از خشک شدن از خود لکه بجای نمیگذارند ولی میزان کرستالیزه شدن سم در محلول ها بیشتر و دوام انها کمتر است.این فرمولاسیون را به علامت اختصاری sol نشان میدهند.

و- دانه و قرص (Granules and Pellets) :حشره کشها را ممکن است به صورت دانه های ریز به قطر 0/3 تا 0/6 میلیمتر و یا دانه های درشت تر به قطر 0.6 تا 2میلیمتر همراه با مواد بی اثر و یا از طریق آغشته کردن سطح این دانه ها به سم تهیه کنند.در بهداشت از گرانولها و قرصها بیشتر برای کنترل لارو پشه ها در لانه های لاروی پوشیده از گیاه و یا لاروهایی مثل مانسونیا که در عمق آب زندگی میکنند استفاده میشود زیرا سایر فرمولاسیونها در آبهای پوشیده از گیاه به سطح آب نمیرسند وبروی گیاهان ریخته میشوند.گرانولها را با حرف G نشان میدهند.

ز- آئروسل (Aerosol): آئروسل در اثر انتشار و پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد ویا مایع در یک فازگازی خاص مثل هوا ایجاد میشود.چناچه قطر ذرات آئروسل بین 1 تا 50 میکرون باشد آن را مه می نامند که بیشتر توسط سمپاش هایی که هوای گرم تولید میکنند،ایجاد میشود (thermal fogger).اگر قطر ذرات آئروسل بین 50 تا 100 میکرون باشد آنها را میست مینامند.برخی از حشره کش های خانگی را از طریق قوطی های تحت فشار به صورت آئروسل یا اسپری مصرف میکنند که به این قوطی ها بمب آئروسل گفته میشود.

در بعضی مواد حشره کشها را همراه با رزین یا مواد Polyvinyl به صورت نوارهای تبخیر شونده یا Dispenser و گاهی نیز به شکل طناب های آغشته به سم و یا طعمه مسموم جامد و یا مایع برای مصارف خاص تهیه و به کار میبرند.تازه های وبسایت

ریشه درختان میوه فاطمه رسولی

ریشه درختان میوه

وسعت رشد عرضی ریشه ها معمولا در حدود سایه انداز درخت بوده اما عوامل دیگر همچون میزان رطوبت توع بافت خاک مواد غذایی خاک و نوع پایه می تواند در گستردش عرضی و عمقی ریشه تاثیر داشته باشد.
ارتباط بین مراکز علمی و صنعت کشاورزی حامد محمدولی

ارتباط بین مراکز علمی و صنعت کشاورزی

این نکته که دانشگاه ها، آموزشکده ها و مراکز آموزش عالی و موسسات علمی به عنوان هسته های تولید علم محسوب می شوند بر کسی پوشیده نیست و محل انتشار و تولید انواع نوآوری ها، فناوری ها و یافته های نوین محسوب می شوند. در بخش کشاورزی نیز آنچه بیش از پیش قادر خواهد بود تا زمینه افزایش تولید در مزارع و واحد های تولید در زیر بخش های مرتبط با بخش کشاورزی فراهم سازد، همان نوآوری هایی است که از دانشگاه ها و مراکز علمی باید به مزارع کشاورزی راه یابد در غیر اینصورت کشاورزی کشور ما همان راه 100 سال پیش را طی می کند و دانشگاه ها هم فقط به حجم بالای خروجی خود با فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف خواهند بالید بدون آنکه نتایج علوم و دانش تولیدی در این مراکز راهی به مزارع بیابد و پاسخگوی نیازهای فزاینده غذایی در سطح جامعه گردد.

شبکه جامع آموزش برای کشاورزان حامد محمدولی

شبکه جامع آموزش برای کشاورزان

در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات، با پیشرفت علم امروزه یکی از روش های اساسی آموزشی در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی از طریق فضای مجازی، سایت ها و رسانه های ارتباط جمعی است که برای همگانی شدن این موضوع باید در مرحله اول یک شبکه آموزشی هم در قالب سیستم جامع آموزش مجازی و هم در قالب شبکه تلویزیونی (رسانه های تصویری) درحوزه کشاورزی و زیربخش های مرتبط، اجرا شود تا هر فرد و با هر سلیقه و دانشی از این برنامه ها در حد وسیع بهره گیرند.

دلایل کمبود عناصر غذایی در گیاهان فاطمه رسولی

دلایل کمبود عناصر غذایی در گیاهان

کمبود واقعی: کمبود عناصر غذایی در خاک و یا وجود ترکیب شیمیایی غیر قابل جذب آن برای گیاه. کمبود دروغین: کمبود عناصر غذایی به علت ایجاد شرایط خاص در محیط کشت. در این حالت ریشه ها قادر به جذب عناصر موجود در خاک نمی باشند مانند موارد زیر :
ریسک بالای فعالیت ها در کشاورزی حامد محمدولی

ریسک بالای فعالیت ها در کشاورزی

فعالیت در بخش کشاورزی به دلیل آنکه کشاورز و فعالیت هایش در تماس مستقیم با حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، کم آبی، سرماف سیل و ... قراردارد و ریسک فعالیت ها در این بخش نسبت به دیگر بخش ها بسیار بالا است و به همین علت سرمایه گذاری های کلان بسیار محدود است و کسانی که در این بخش هستند همواره در امید قرار دارند که برای تداوم فعالیت ها در این بخش باید به فکر راهکارهای اساسی بود که مهم ترین آن، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران است.

اسید آمینه  و اهمیت آن در تغذیه گیاهی فاطمه رسولی

اسید آمینه و اهمیت آن در تغذیه گیاهی

اسيد آمينه چيست و چرا بايد در تغذيهء گياه از اسيدهاى آمينه استفاده كنيم؟
دلیل عدم کارایی سم ها فاطمه رسولی

دلیل عدم کارایی سم ها

️بسیار پیش می آید که دو یا چند کشاورز از یک سم که تولید یک شرکت است استفاده می کنند، اما تعدادی نتیجه می گیرند و تعدادی نتیجه نمی گیرند. در بسیاری از موارد دیده شده است که کشاورز کل مشکل را از سم می داند و بدون بررسی کافی بلافاصله سم را تعویض نموده و احتمالاً باز هم نتیجه نمی گیرند. مهم ترین مشکلاتی که باعث می شوند سم اثر نکند یا کم اثر شود.
جایگاه کشت پیاز و اهمیت آن در ایران نگار ناظری

جایگاه کشت پیاز و اهمیت آن در ایران

میزان تولید در سال زراعی 83-82 حدود 63/10 میلیون تن برآورد شده که بیشترین تولید مربوط به استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان است
مبارزه با علف های هرز باغ پرتقال نگار ناظری

مبارزه با علف های هرز باغ پرتقال

در شمال کشور به علت وجود رطوبت زیادتر ناشی از بارندگی، نسبت به جنوب کشور، هم تنوع علف­ های هرز بیشتر است و هم رشد آن ها سریع تر است. به همین دلیل باغ های پرتقال شمال را سالیانه 3 تا 4 بار علف تراشی می­ کنند. علف چینی با وسیله ­ای به نام 'درگر'، علف چین ماشینی و یا روتیواتور انجام می­ شود. نوبت اول علف­ تراشی اردیبهشت و نوبت دوم تیر ماه است که برای خالی کردن فضای باغ به منظور سمپاشی و برای آسان کار کردن است.
نحوه ی سازگاری کلزای پاییزه نسبت به سرما نگار ناظری

نحوه ی سازگاری کلزای پاییزه نسبت به سرما

کلزای پاییزه چنان چه در مرحله رشدی مناسب باشد و فرایند مقاوم شدن در آن اتفاق افتاده باشد، می تواند سرمای کوتاه مدت 15 تا 20 درجه سانتی گراد زیر صفر را تحمل کند.

همکاری با سیرنگ

سیرنگ در استان های مختلف، نمایندگی اعطا می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را با دقت تکمیل کنید و منتظر تماس سیرنگ بمانید.