گوگرد یکی از عناصر پر مصرف یا ماکرو برای گیاه بوده که علاوه بر بخشهای کشاورزی و صنعت در تمامی کشورها جهان مصارف گوناگون دارد میزان نیاز اغلب گیاهان به گوگرد زیاد بوده و حتی گاهی از میزان فسفر بیشتر است .
این عنصر عمدتا در تولید اسیدهای آمینه و پروتین دخالت داشته و کمبود آن باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی می گردد . همچنین در تشکیل کلروفیل در گیاهان، فعال کردن بعضی آنزیمها و جلوگیری از تجمع نیترات در ساخت قند و نشاسته موثر است زیرا رابطه نزدیکی بین نیتروژن و گوگرد از طریق ریشه ها جذب می کنند. به علت عدم پویایی گوگرد در گیاهان علائم کمبود آن بر خلاف نیتروژن در برگهای جوان ظاهر می شود گیاهان دارای کمبود گوگرد، رنگ پریده، کوچک، دوکی شکل با ساقه های کوتاه وضعیف می باشند.
به تاخیر افتادن و رسیدن رشد غلات کاهش تشکیل غده در ریشه های حبوبات و در نتیجه کاهش ثبت نیتروژن، عدم رسیدگی میوه ها و سبز ماندن آنها ازعلائم کمبو گوگرد می باشد کمبود گوگرد می تواند در هرجایی مخصوصا در خاکهای آهکی به دلیل بالا بودن ph و کمبود مواد آلی مشاهده شود. مدیریت مصرف گوگرد در خاکهای آهکی از اهمیت زیادی برخوردار است وقتی درجه حرارت پایین و رطوبت خاک زیاد باشد باکتری هایی که گوگرد طبیعی را به سولفات تبدیل میکند خیلی کم هستند. اگر بارندگی شدید باشد گوگرد ممکن است از خاک شسته شود و مقدار گوگرد قابل دسترسی گیاه را کاهش دهد بنابراین دادن کودهای گوگردی به شکل مناسب وقابل جذب گیاه می تواند به سرعت کمبود گوگرد را برطرف سازد و از کاهش عملکرد وکیفیت آن جلوگیری نماید .
استفاده از گوگرد در خاک علاوه بر نقش تغذیه ای که دارد با کاهش ph خاک و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی مانند فسفر، آهن و روی باعث اصلاح خاکهای سدیمی ) قلیایی (می گردد.
اثر گوگرد در اصلاح خاکهای آهکی بسیار مفید بوده و باعث برطرف شدن کمبود عناصر مختلف از جمله عناصر کم مصرف در محصولات زراعی و باغی می گردد . گوگرد را بهتر است به همراه باکتری ها اکسید کننده گوگرد و مواد آلی در مزارع به زیر خاک برد و در مورد باغها به صورت چالگود یا کانال کود مصرف نمود . نتایج تحقیقات مختلف در مزارع و باغات نشان می دهد که افزودن گوگرد به خاک وفراهم آوردن شرایط اکسید اسیون سبب بهبودو تسریع در رشد گیاه شده است.

نقش گوگرد در افزایش عملکرد ذرت؛ پیاز؛ دانه های روغنی؛ پنیه و همچنین درختان میوه در سطح وسیعی گزارش شده است. توصیه و پیشنهاد میشود مصرف کودهای گوگردی به همراه مواد آلی و مایه تلقیح تیو باسیلیوس علاوه بر تامین مقدار کافی این عنصر زمینه را برای جذب و انتقال بهتر و بیشتر عناصر غذایی دیگر مانند آهن، منگنز،فسفر و روی را فراهم می سازد .استفاده از کودهای گوگرد در باغها به صورت چالکوب سبب افزایش غلظت عناصر غذایی و بهبود کیفیت میوه ها می شود .
با توجه به مشکل خاکهای سدیمی از نظر نفوذ پذیری عدم جذب بعضی عناصر استفاده از گوگرد برای اصلاح خاکهای سدیمی توصیه می شود . استفاده از کودهای گوگردی همراه با کودهای فسفاتی به صورت عمقی در خاکهایی که مواد آلی رطوبت خاک مناسب است سبب اکسیداسیون تدریجی گوگرد در خاک شده و از میزان تثبیت فسفر در خاک های اهکی جلوگیری می کند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۸۶۰۴۰۴۶ تماس حاصل فرمایید.